Naturens Egenarter

Generelt for naturstensprodukter

Naturens Egenarter

Nedenfor har vi beskrevet og forklaret de naturlige forekomster/kendetegn, der findes i de forskellige stensorter, og som man bør være opmærksom på, når man vælger stensort, da disse ikke må forveksles med reklamationsberettigede fejl.

Granit er en fællesbetegnelse for bjergarter, der er dannet over mange millioner år. Granit består af kvarts, feldspat og glimmer – altså opbygget af mineraler og metaller. Ikke to stykker granit er ens, hvilket gør hvert stykke granit unikt rent optisk. Særprægene er forårsaget af naturens påvirkninger, der giver hvert stykke granit “personlighed”, charme og viser dets “livserfaring”.

Marmor/Kalksten består af kalk, plantedele samt skaldyr og er dannet under stort tryk ved høje temperaturer, og alle marmorplader er derfor unikke i sammensætning, farve og hårdhed. Da marmor er en kalksten, tåler dette materiale ikke nogen form for syre.

Skifer er en forholdsvis blød, lagdelt sten dannet under tryk som gør at materialet vil variere i tykkelse. Skifer består af komprimerede lag af ler, mineraler og materiale fra overliggende lag, som kløves let med laget, der hvor der i vand er aflejret nedbrudte bjergarter eller skaldyr. Der findes flere typer skifer f.eks. ler-, kvartsit- og glimmerskifer. De optræder i forskellige farvenuancer så som sort, grøn, blå, hvid og rød. Naturkløvede skiferplader, som skal deles, vil ikke være lige tykke. Skifer tåler ikke nogen form for syrebehandling.

Basalt bliver i daglig brug omtalt som en granit, men er egentlig dannet ved vulkansk aktivitet og er ikke sammensat på samme måde som granit. Basalt indeholder jern- og magnesiumsilikater. Basalt er meget jernholdigt og tåler derfor ingen form for syre. Syrer vil misfarve basalt.


Farvevariationer/årespring fås ofte i granittyper med årede og flammede mønstre. Her kan der forekomme væsentlige variationer i farver og strukturen, også inden for samme plade. Der kan samtidigt forekomme store åreaftegninger, som bliver brudt ad en tværgående åre eller tynde streger, dette kaldes for årespring. Alle stentyper kan have disse variationer, men de findes dog oftest i granitten. Skal man bruge samme materiale flere steder i fx sit køkken, skal man være opmærksom på at der vil være nuanceforskel, da intet naturligt produkt vil være identisk.

Naturpletter mørke/lyse forekommer oftest på finkornede typer af granit. Naturpletter fremtræder som mørke eller lyse pletter af varierende størrelser. Der kan sågar forekomme matte pletter i polerede plader som ikke kan poleres op. Disse pletter/mærker kan ikke undgås i natursten.

Fordybninger/revner findes i næsten alle typer af natursten. Huller (Tarolli) er en aflejring af et lille dyr eller svamp, som er rådnet eller formuldet væk. Disse små fordybninger kan ikke spartles væk. Revner (svindrevner) er den afstand, som naturen har skabt mellem de forskellige forekomster i en stentype, når sten under pres og meget kraftig varme smelter sammen over millioner af år.

Glasårer findes især i marmortyper som Mocca creme og Jura Gelb. Produktet, der er opstået ved det høje vandtryk på aflejring af døde skaldyr samt forskellige organiske stoffer fra havbunden, kan have været udsat for forskydninger i lagene eller måske jordskælv, hvorved massen har slået revner. Glasårerne der for mange ligner revner i pladen, er altså ikke lim, men vand der er sivet igennem forskydningen hvor aflejringerne har dannet denne glaslignende homogene masse. Årene gør ikke pladerne svagere, men derimod mere unikke at se på. Glasårerne skal derfor ikke forveksles med revner og berettiger ikke til reklamation

Misfarvninger på naturstensoverflader kan opstå fordi der sker en oxidation i de jernforbindelser der sammen med de organiske stoffer der findes i natursten. Det kan ligne rust og vil altid vende tilbage på overfladen. Det kan midlertidigt fjernes med rustfjerner, men kun på overflade, og vil altså ofte vende tilbage.
Disse variationer i farve/struktur berettiger ikke til reklamation. Vær obs. på at farveprøver blot viser stenens karakter og kan afvige fra tidligere leveringer eller større plader.

Generel information - Plader
- Granitplader over 270 cm anbefales delt, både på grund af max. størrelse på råpladen, men også at fragtmæssige årsager
- Vægt pr. m2 for granit ca. 90 kg. v/30 mm. tykkelse. Ved 20 mm tykkelse ca. 55 kg pr. m2.
- Marmorplader max. længde uden samlinger 240 cm.
- Skiferplader max. længde uden samlinger 220 cm og ingen mulighed for på limet kant.
- Uspartlet travertin anbefales i mindre længder alt efter bredden på pladen, da det er et porøst materiale.
- Dekton fås i maxlængde 320 cm - hvide plader 317 cm x 144 cm.
- Silestone fås i maxlængde 306 cm x 140 cm
- Der kan være +/- 2mm tolerance i både størrelse og tykkelse i forhold til det oplyste mål.
- Priserne er pr. m2 inkl. standardforkant på 1 langside og 2 ender.
- Se evt. Dansk Standard for naturstens produkter.

General information - Skærver, søsten mv.
Sorteringerne af skærver der findes på Granitbutikken som f.eks. 11-16 mm er målet på den sol sorteringen er sket via. det vil altså sige at målene altid er minimumsmål på den enkelte skærv, søsten mv. Det enkelte stykke sten kan derved gå igennem målrammen på det korteste led og derved af kommer sorteringen 11-16 mm.

Log ind på Granitbutikken

Her kan du logge ind

Husk login

DAG-TIL-DAG Levering

Ring til os på: 89939310