Granit skærver billigt granit T: 89 93 93 10

Vælg et punkt på listen nedenfor for at læse mere om vores forretningsbetingelser.

Generelt for naturstensprodukter

Naturens Egenarter

Granit er en fællesbetegnelse for bjergarter, der er dannet over mange millioner år. Granit består af kvarts, feldspat og glimmer – altså opbygget af mineraler og metaller. Ikke to stykker granit er ens, hvilket gør hvert stykke granit unikt rent optisk. Særprægene er forårsaget af naturens påvirkninger, der giver hvert stykke granit “personlighed”, charme og viser dets “livserfaring”.

Marmor/Kalksten består af kalk, plantedele samt skaldyr og er dannet under stort tryk ved høje temperaturer, og alle marmorplader er derfor unikke i sammensætning, farve og hårdhed. Da marmor er en kalksten, tåler dette materiale ikke nogen form for syre.

Skifer er en forholdsvis blød, lagdelt sten dannet under tryk som gør at materialet vil variere i tykkelse. Skifer består af komprimerede lag af ler, mineraler og materiale fra overliggende lag, som kløves let med laget, der hvor der i vand er aflejret nedbrudte bjergarter eller skaldyr. Der findes flere typer skifer f.eks. ler-, kvartsit- og glimmerskifer. De optræder i forskellige farvenuancer så som sort, grøn, blå, hvid og rød. Naturkløvede skiferplader, som skal deles, vil ikke være lige tykke. Skifer tåler ikke nogen form for syrebehandling.

Basalt bliver i daglig brug omtalt som en granit, men er egentlig dannet ved vulkansk aktivitet og er ikke sammensat på samme måde som granit. Basalt indeholder jern- og magnesiumsilikater. Basalt er meget jernholdigt og tåler derfor ingen form for syre.  Syrer vil misfarve basalt.

 

Nedenfor har vi beskrevet og forklaret de naturlige forekomster/kendetegn, der findes i de forskellige stensorter, og som man bør være opmærksom på, når man vælger stensort, da disse ikke må forveksles med reklamationsberettigede fejl.

Farvevariationer/årespring fås ofte i granittyper med årede og flammede mønstre. Her kan der forekomme væsentlige variationer i farver og strukturen, også inden for samme plade. Der kan samtidigt forekomme store åreaftegninger, som bliver brudt ad en tværgående åre eller tynde streger, dette kaldes for årespring. Alle stentyper kan have disse variationer, men de findes dog oftest i granitten. Skal man bruge samme materiale flere steder i fx sit køkken, skal man være opmærksom på at der vil være nuanceforskel, da intet naturligt produkt vil være identisk.

Naturpletter mørke/lyse forekommer oftest på finkornede typer af granit. Naturpletter fremtræder som mørke eller lyse pletter af varierende størrelser. Der kan sågar forekomme matte pletter i polerede plader som ikke kan poleres op. Disse pletter/mærker kan ikke undgås i natursten.

Fordybninger/revner findes i næsten alle typer af natursten. Huller (Tarolli) er en aflejring af et lille dyr eller svamp, som er rådnet eller formuldet væk. Disse små fordybninger kan ikke spartles væk. Revner (svindrevner) er den afstand, som naturen har skabt mellem de forskellige forekomster i en stentype, når sten under pres og meget kraftig varme smelter sammen over millioner af år.

Glasårer findes især i marmortyper som Mocca creme og Jura Gelb. Produktet, der er opstået ved det høje vandtryk på aflejring af døde skaldyr samt forskellige organiske stoffer fra havbunden, kan have været udsat for forskydninger i lagene eller måske jordskælv, hvorved massen har slået revner. Glasårerne der for mange ligner revner i pladen, er altså ikke lim, men vand der er sivet igennem forskydningen hvor aflejringerne har dannet denne glaslignende homogene masse. Årene gør ikke pladerne svagere, men derimod mere unikke at se på. Glasårerne skal derfor ikke forveksles med revner og berettiger ikke til reklamation

Misfarvninger på naturstensoverflader kan opstå fordi der sker en oxidation i de jernforbindelser der sammen med de organiske stoffer der findes i natursten. Det kan ligne rust og vil altid vende tilbage på overfladen. Det kan midlertidigt fjernes med rustfjerner, men kun på overflade, og vil altså ofte vende tilbage.

Disse variationer i farve/struktur berettiger ikke til reklamation. Vær obs. på at farveprøver blot viser stenens karakter og kan afvige fra tidligere leveringer eller større plader. 

 

Generel information - Plader

- Granitplader over 270 cm anbefales delt, både på grund af max. størrelse på råpladen, men også at fragtmæssige årsager

- Vægt pr. m2 for granit ca. 90 kg. v/30 mm. tykkelse. Ved 20 mm tykkelse ca. 55 kg pr. m2. 

- Marmorplader max. længde uden samlinger 240 cm.

- Skiferplader max. længde uden samlinger 220 cm og ingen mulighed for på limet kant.

- Uspartlet travertin anbefales i mindre længder alt efter bredden på pladen, da det er et porøst materiale. 

- Dekton fås i maxlængde 320 cm - hvide plader 317 cm x 144 cm.

- Silestone fås i maxlængde 306 cm x 140 cm

- Der kan være +/- 2mm tolerance i både størrelse og tykkelse i forhold til det oplyste mål.

- Priserne er pr. m2 inkl. standardforkant på 1 langside og 2 ender.

- Se evt. Dansk Standard for naturstens produkter.

 

General information - Skærver, søsten mv.
Sorteringerne af skærver der findes på Granitbutikken som f.eks. 11-16 mm er målet på den sol sorteringen er sket via. det vil altså sige at målene altid er minimumsmål på den enkelte skærv, søsten mv. Det enkelte stykke sten kan derved gå igennem målrammen på det korteste led og derved af kommer sorteringen 11-16 mm.

Registrering

For at du kan indgå en aftale med os via websitet, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

Personoplysningerne registreres hos Granitbutikken a/s og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.


Følgende grupper af medarbejdere har adgang til de registrerede oplysninger:

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Granitbutikken a/s har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Granitbutikken a/s via e-mail mail@granitbutikken.dk

 

Prisoverslag og tilbudsgivning

Hvis prisen er aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, Granitbutikken ikke har indflydelse på. Det kan fx være forhøjede skatter og afgifter eller ændringer i leverandørpriser. Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som Granitbutikken ikke har været vidende om. Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra materiale, som Granitbutikken har modtaget fra kunden. I sådanne tilfælde tager vi forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se ud fra det modtagne materiale.
Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret. Alle tilbud gælder 14 dage såfremt varen stadig er på lager. I tilbud tages der forbehold for prisstigninger, trykfejl, afgiftsændringer, udsolgte og udgåede varer samt force majeure.

Udløber denne tid forbeholder Granitbutikken sig ret til at udregne en ny pris på ønskede. Granitbutikken anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet. I den forbindelse bør Granitbutikken gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

 

Bestilling

Når du har udfyldt en bestilling, vil vores system automatisk sende dig en e-mail, som viser hvilke produkter, du har købt.

På vores hjemmeside kan du kun bestille de varer der er vist på hjemmesiden. Er der andre varer fra vores leverandører du har forespørgsler på, er du velkommen til at kontakte os. Ved bekræftelse af levering vil du modtage en ordrebekræftelse fra Granitbutikken. 

Leveringstid

På Granitbutikkens webshop kan det hænde at vi har produkter med leveringstid på 14 dage, ca. 4 uger, 5-6 uger eller 12-14 uger.
Dette indikerer, udover en leveringstid, at dette som oftest er bestillingsvarer. Det vil sige at Granitbutikken samarbejder med eksterne leverandører/producenter, om at få varen hurtigst og hjem til dig. I disse tilfælde forholder Granitbutikken sig retten til at ordren ikke kan annulleres fra købers side, efter at bestillingen er blevet bekræftet pr mail fra vores side, og dermed sat i produktion, eller at en bestilling er pakket og sendt. Se evt. sektionen vedr. fortrydelsesret under  Vilkår for forbrugere.

Er der hjemkøbt specialvarer til køber på køber foranledning, betales de påløbne omkostninger hertil. Specialvarer betales kontakt ved annullering. 


Krav inden levering/montering
Kunden har i forbindelse med aftale om montage eller levering pligt til at informere Granitbutikken om evt. oplysninger om ejendommen, som kunne have betydning for arbejdets udførelse.

Granitbutikken kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:
• Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
• Dårligt vejr
• Force majeure (fx brand og hærværk)
• Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
• Forhold hos kunden eller andre virksomheder
• Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere
• Reklamation ved modtagelse
• Når kunden har modtaget sit produkt/har fået leveret sin ydelse, er han/hun forpligtiget til at undersøge, om det leverede, er i overensstemmelse med det det aftalte. Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/arbejdets afslutning, ellers anses

 

Ved egen opmåling/montering

Køber kan vælge selv at opmåle og montere produktet, så Granitbutikken udelukkende er leverandør af produktet. Det betyder at kunden selv påtager sig alt ansvar ved montering, og garanti/reklamationsretten bortfalder altså. Hvis der er sket fejl i forbindelse med dette hæfter Granitbutikken ikke for de omkostninger og skader der er forbundet hermed.

 

Priser

Alle priser på www.granitbutikken.dk er i danske kroner og vises inkl. 25% moms

Evt. afgifter er inkluderet i prisen. Der tages forbehold mod udsolgte varer, vare i restordrer, tastefejl, samt prisstigninger, afgiftsændringer, udgåede varer samt forcw majeure. 

Priser på tilbudsvarer gælder kun i en begrænset periode eller til varen er udsolgt.

Betalingsmåder

Følgende betalings- og kreditkort kan anvendes:

Når du betaler med Dankort eller Visa/Dankort, skal du blot indtaste dit kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre ved bestillingen.

Virksomheder og institutioner har mulighed for at få kredit

(se Vilkår for virksomheder og institutioner)

 

Betalingen

Selve betalingen for din bestilling trækkes ikke på betalings- og kreditkort, før varen er afsendt fra vores lager/butik.

Betales der med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt. Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internet-butik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem. Dermed er du bedre sikret end i den fysiske verden, hvor du har en selvrisiko på 1200 kr. hvis dit dankort misbruges ved brug af PIN-koden.

Data du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL), og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Granitbutikken a/s eller andre har mulighed for at læse dataene.

Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra Granitbutikken a/s. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Levering

Ved bestilling inden 11.00 på hverdage, leveres så vidt muligt næste hverdag for lagervarer. For ikke-lagervarer leveres varen samme eller første hverdag efter vi har modtaget den. Flere forsendelser pr. ordre kan forekomme, men det vil naturligvis ikke give yderligere omkostninger for dig som kunde. Hvis varen er forsinket eller er i restordre, vil du blive kontakt på mail eller telefon. 

Der leveres med fragtmand/stor lastbil, her tales der potentielt om en stor presenningslastbil med en 14 meter lang hænger på. - Se illustrationer nedenunder for at se pladskravene sådan en lastbil har.

Varerne aflæsses og stilles med palleløfter, og der kræves kørefast underlag fra lift, som asfalt eller fliser.
Diverse stampede grusveje, sand eller andet gælder ikke, hvis chaufføren kan konkludere ved ankomst at forholdene ikke lever op til kravene, vil chaufføren tage forsendelse med igen, herefter vil der komme en ekstra udgift i form af en genkørsel som kunden hæfter for.

Der leveres ikke på små grusveje, i sommerhusområder, kolonihaveforeninger eller haveforeninger, hvor lastbilen ikke kan komme frem. - Se illustrationer med mål herunder.

Vi sender kun til Danske øer, udlandet, Grønland og Færøerne efter særlig aftale.

OBS! Såfremt du bor i København eller bor så det ikke er muligt at levere uden der er nogen på adressen bedes man gøre Granitbutikken opmærksom på dette. Danske Fragtmænd stiller ikke paller, pakker eller lign. på gaden, i midten af storbyer, da de ikke hæfter på stjålne varer. Er du I tvivl om levering så kontakt Granitbutikken ved bestilling. 

Fragt og håndtering udregnes løbende på ordren/i kurven på baggrund af varetype, mål og samlet vægt på de valgte varer. Prisen angives inklusive håndtering og levering.

 


Sække - Bigbag på engangspalle 1.000 kg. maksimum mål 120 x 80 cm.
Sække - Minibag på engangspalle 500 kg. maksimum mål 80 x 60 cm.
Stykgods/pakke op til ca. 30 kg.
1/4 engangspalle 30-150 kg. maksimum mål 60 x 40 cm.
1/2 engangspalle 100-350 kg. maksimum mål 80 x 60 cm.
1/1 engangspalle 300 - 1.000 kg. maksimum mål 120 x 80 cm.
Spidsbuk til vindues- og trappeplader maksimum mål L. 350 x H. 40 cm. 500 kg. (Kun til plader)
Pladebuk til bord- og trappeplader maksimum mål L. 275 x H. 70 cm. 1.000 kg. (Kun til plader)
Trappeforsendelser på engangspalle op til 120 x 240 cm. 1.000 kg.

Dette fragtskema er en rigid opsætning som ikke svarer 100% overens med virkeligheden, med de ukurante varer vi har hos Granitbutikken. Vi tager forbehold for, at vi ud fra vores erfaring, kan gøre brug af en anden post, end hvad skemaet viser. Dette vi gør os en masse erfaring vedr. fragtskader, som gør at vi til tider bliver nødsaget til at pakke et produkt lidt anderledes end hvad man kan udregne, baseret på mål og vægt i fragtskemaet.
Dette sker hyppigst med pakkeforsendelse, nogle varer går simpelthen i stykker, hvis man sender dem som pakke, og derved er det nødvendigt at ligge dem på en 1/4 eller 1/2 palle.

Forsinkelse grundet udefra kommende forhold:

Granitbutikken fralægger sig alt ansvar for forsinkelser, hvis de skyldes forhold som kunden har indflydelse på.

 

Risiko

Hvis adresseoplysningerne er ufuldstændige eller med fejl (f.eks. at en del af navnet, gadenummer eller etage mangler) eller at forsendelsen ikke er afhentet inden henlæggelsesfristens udløb og derfor skal genfremsendes, skal forsendelsesomkostningerne på ny betales af kunden.

Hvis chaufføren skønner at aflæsning ikke er muligt på grund af for eksempel tilkørselsforhold eller løst/blødt aflæsnings underlag, tages varen med retur. Denne ekstra omkostning afholdes af kunden.

Kvittering for modtagelse

Ved bestilling af vinduesplader, sålbænke, trappeplader samt bordplader skal kunden være hjemme ved modtagelsen.

Så snart du skriver under for modtagelsen overgår alt ansvar for produktet til dig.
Derfor er det vigtigt at inden du underskriver noget at du kigger bukken grundigt igennem for evt. fragtskader dvs. kig den igennemn uden at klippe bånd over. Skulle det være tilfældet af pladen/pladerne var beskadigt/knækkede under transport skal chaufføren notere dette på fragtbrevet. Chaufføren skal altså vente indtil dette er gjort, og kan ikke forlange at du kvittere inden du har inspiceret produktet. Derefter vil chaufføren enten tage forsendelsen med igen, eller komme senere efter den, og du vil få erstatningsvarer tilsendt hurtigst muligt.

Hvis der ikke er nogen hjemme til at kvittere for modtagelsen, vil varen blive forsøgt leveret igen efter ny aftale. Ved tilfælde af dette, skal kunden selv betale for den ekstra kørsel. Faktura på dette vil efterfølgende blive fremsendt.
Hvis du imod vores rådgivning giver tilladelse til ordren, der normalt skal kvitteres for, må stilles uden kvittering, overgår ethvert ansvar, i tilfælde af fragtskade mv., til kunden. Vi anbefaler derfor at, der altid er nogen til at gennemgå produktet og evt. kvitterere for modtagelse på adressen.

Skjulte skader på varen

Varer pakket på paller såsom kantsten, kan have fået en skade under transporten, som ikke umiddelbart kan ses før udpakning f.eks. den midterste kantsten på pallen. Det er derfor vigtigt at varen undersøges hurtigst muligt efter modtagelse. Er der skade på varen, skal dette straks meddeles. Skriv en mail til Granitbutikken på mail@granitbutikken.dk med dine oplysninger, ordrenummer samt billeddokumentation af skaden. Denne dokumentation er vigtig, når der skal gøres krav gældende hos fragtfirmaet. Skriftlige indsigelser/klager skal modtages senest 7 dage efter modtagelse af varen. Derefter bortfalder vores erstatningsgaranti.

Dette gør sig dog ikke gældende på bordplader, bundstykker, sålbænke og andre naturstensplader. Da det her er et krav, at der kvittereres for modtagelse - se under Kvittering for modtagelse. 

 

Vilkår for forbrugere

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret på vores standardvarer, når du handler hos Granitbutikken. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare. Fortrydelsesretten bortfalder dog ved bestilling af specialprodukter, der er tilpasset eller ændret på vort værksted efter købers anvisning. Fortrydelsesretten kan kun udnyttes, hvis varen tilbageleveres i samme stand og mængde. Granitbutikken er altså ikke ansvarlig for skader, som opstår på grund af forkert/uhensigtsmæssig brug af hverken produktet eller andre installationer i bygningen.

Når fortrydelsesretten udnyttes, skal du selv betale portoen for at sende varen retur. Du skal ligeledes betale den fragt, der er tillagt varekøbet ved bestilling. Disse beløb fratrækkes det beløb, der tilbagebetales, når vi modtager varen i fuld og hel emballage. Når du sender varen tilbage, skal den være ubrugt og i samme stand, som da du modtog den. Er emballagen beskadiget, forbeholder vi os ret til at påføre dig ekstra omkostninger. Hvis du vil returnere en brugt vare, fratrækkes en eventuel værdiforringelse af varens pris returbeløbet.

Er der tale om produkter som Granitbutikken skal arrangere afhentning af, eller selv afhente vil der blive fratrukket et returneringsgebyr på 20% af varens pris til dækning af omkostninger i forbindelse med returnering, emballage forringelser, administration mv.

Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen, eller aflevere den personligt (mod forudgående aftale). Du betaler selv for returfragten og for den fragt, der er tillagt dit varekøb. Når du fortryder dit køb, tilbagebetales købesummen for varen naturligvis til dig. Dette gøres ved en overførsel til det kort, ordren blev betalt via, når vi har fået varen retur og kontrolleret at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Det er derfor vigtigt at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer. Nødvendige oplysninger eksempelvis ordrebekræftelse bedes enten fremsendes på mail inden Granitbutikken modtager varen eller medsendes produktet. Bemærk - vi modtager ikke pakker sendt pr. Efterkrav.

Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage, så snart vi har modtaget varen og har haft lejlighed til at undersøge den. Bemærk at du som kunde selv har ansvar for evt. beskadigelser på produkterne ved returfragten.

 

Farveprøver på naturmaterialer viser produktet karakter. Der kan forekomme væsentlige farve og strukturafvigelser. Dette berettiger ikke til reklamation.

 

Reklamationsret

Ved handel på Granitbutikken er der 24 månedernes reklamationsret. Reklamationer efter videresalg, forarbejdning eller montering accepteres ikke. Ved reklamation er der afhængigt af reklamationen mulighed for at få repareret eller ombyttet varen, at få pengene retur eller afslag i prisen - dette vurderes ud fra reklamationen. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, samt at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende/risiko betonet adfærd. Granitbutikken tager ikke ansvar for mangler som er opstået pga. alment slid.

Alle varer der er taget i brug/monteret, er pr. definition godkendte.

Ved pumper eller andet elektrisk udstyr bortfalder reklamationsretten ved ændring af kabling, udskiftning af stik eller brug af forkert transformer. Reklamationen bortfalder her grundet ændring/modificering eller ukorrekt brug af produktet.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Ved reklamation bedes du kontakte Granitbutikken på mail@granitbutikken.dk
Vi skal bruge nogle billeder af fejl/skader samt ordrenummer. Derefter alt efter reklamationen sendes varen retur Granitbutikken, hvorefter vi, såfremt reklamation er berettiget, udfører en reparation eller bytter til ny.

 

Bemærk:

- Hvis varen ikke er i oprindelig stand, (dvs. produktet er klippet, skåret eller modificeret på anden vis) ugyldiggøres garanti, reklamationsret og fortrydelsesret.

- Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, således at vi kan tilbagebetale dig dine omkostninger. 

 

Når vi har modtaget varen vil du blive kontaktet angående den videre process i forbindelse med behandlingen af fortrydelse/reklamation.

Skulle vi mod forventning ikke kunne nå til enighed kan du indgive en klage således. En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus

Personlige oplysninger

Alle oplysninger behandler vi med størst mulig diskretion. Oplysningerne bruges KUN i forb. med forsendelser og mail-service og da kun hvis du har tilmeldt dig denne. Alle betalings- og kreditkort oplysninger beskyttes, hvilket betyder at informationen krypteres mellem dit Internet browser (kortindehaveren) og serveren PBS. Vi garanterer, at vi aldrig sælger, udlejer eller udlåner personlige oplysninger til tredje person.

Vilkår for virksomheder og institutioner

Vi følger reglerne i den danske købelov. Vær opmærksom på, at produkter som står under grupper til privatbrug, ikke er dækket af garantien hvis de bruges professionelt.

Som virksomhed/institution har du mulighed for at få kredit hos os. Dette gøres ved at skrive en mail til mail@granitbutikken.dk, så sender vi skema til udfyldning retur. Dermed kan vi oprettet virksomheden i vores system og du kan få kredit samt specialaftaler. Der skal dog altid forudbetales ved førstegangskøb. Vi forbeholder os ret til at indhente kreditoplysninger og til at afvise kreditanmodninger. Varer solgt på kredit er Granitbutikken a/s ejendom, indtil varerne er betalt.

Hos Granitbutikken a/s tilbyder vi EAN-fakturering til kommunale institutioner. Hvis du vil anvende denne mulighed, skal EAN nr. samt kontatkperson være oplyst på ordren.

Forbehold

Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl og tekniske fejl, der kan resultere i forkerte prisangivelser. Desuden tages der forbehold for ændringer i leveringstider, force majeure og leverancesvigt.

Vi forbeholder os ret til at afvise en ordre med ukorrekte personoplysninger, samt ordre der berøres af nærværende forbehold.

Vi tager også forbehold for beskrivelser og vejledninger af produkterne, som er indhentet fra vores leverandører.

Alt billedmateriale og tekster må kun anvendes til internt brug, og må ikke gengives eller mangfoldiggøres ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Cookies

En cookie er en betegnelse for det forhold, at en brugers adfærd på et netværk registreres hos brugeren selv (på brugerens harddisk). På den måde ved serveren (fx. et websted) ved brugerens næste besøg, hvem brugeren er. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på et website fx. et indtastet brugernavn i forbindelse med login til en særlig sektion på webstedet. En cookie lagres på brugens harddisk sammen med cachede filer. En cookie er således en tekstfil, der sendes til din browser fra en web-server og lagres på din computers harddisk. Du kan sætte din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, eller du kan vælge at slå cookies helt fra.

På www.granitbutikken.dk anvendes der cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet.

Cookies bruges på www.granitbutikken.dk til: at skabe øget brugervenlighed, at huske hvilke produkter der opbevares i indkøbskurven, når du handler på websitet.

I Internet Explorer 5.X slettes cookies under menuen Funktioner -> Internetindstillinger -> Slet Cookies.

Statistik

Logstatistik bruges på www.granitbutikken.dk og betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, på hvilken del af websitet dette forlades mm.

På www.granitbutikken.dk anvendes logstatistik med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet.

Statistikken bruges til personalisering af markedsføringen mod brugeren og at skabe øget brugervenlighed.